Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

משפחות מצטרפות להרחבה - יום חמישי 25 יולי 2013

בימים אלו החל תהליך חתימת חוזים עם המשפחות שהתקבלו והפנייה למינהל מקרקעי ישראל.

לפרטים נוספים והצטרפות - יום חמישי 25 יולי 2013

מרכז המידע הארצי להתיישבות בנגב ובגליל
תנועת אור
1-800-215-216

עדכון עבודת הפיתוח בשכונת ההרחבה - יום חמישי 25 יולי 2013

ב 15/8 צפוי קבלן התשתיות להתחיל את עבודות הנחת התשתיות בשכונת ההרחבה

הסתיימו עבודות הכשרת הקרקע ל 39 המגרשים בשכונות ההרחבה.

הסתיים העתקת קו חשמל מתח גבוה מחוץ למגרשי ההרחבה.

קישור לאמאזון- ספר אודות יהל באנגלית- Book About Yahel - יום שישי 19 יולי 2013

הקישו כאן לצפייה

 

ברכות לחברים החדשים - יום שלישי 16 יולי 2013

ברכות עם קבלתם לחברות בעצמאות כלכלית של דני החן ומשפחת אורסטי.

שיהיה בהצלחה!